Friskis&Svettis är en allmännyttig idéell förening


Friskis&Svettis finns över hela Sverige och rörelsen är en sammanslutning av enskilda ideellt arbetande idrottsföreningar. Startåret 1978 tränade 1500 medlemmar hos F&S och sedan dess har rörelsen bara växt. Idag är antalet medlemmar totalt 538 911 (2016) och det finns föreningar inte bara i Sverige, utan också i flera städer i Norge, samt i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Luxemburg, London och Aberdeen.

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening, inte en kommersiell affärsrörelse. Du som tränar hos oss är inte en "kund" utan en medlem. Vårt syfte är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla, inte att vara vinstdrivande - även om vi självklart inte kan gå med förlust. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och träningsavgifter. Varje intjänad krona kommer medlemmarna till godo i form av till exempel välutbildade ledare, fräscha lokaler, nya redskap och annat.

Precis som i många andra idrottsföreningar bygger föreningens organisation på att ett stort antal eldsjälar driver verksamheten på frivillig basis. I F&S Kungsbacka har vi drygt 200 ideellt engagerade funktionärer som i snitt lägger ner minst två timmars arbete per vecka. Våra funktionärer jobbar med allt från att leda pass, vara ansiktet utåt i receptionen, ta hand om motionärerna före, under och efter passen, serva maskiner och teknisk utrustning, sitta i styrelsen och mycket mer. Över hela rörelsen finns det idag drygt 16 000 funktionärer; ledare, instruktörer, värdar och styrelseledamöter, som brinner för sin fritidssysselsättning. Det är en otrolig styrka när alla människor som får allt att fungera gör det av den enda anledningen att det är kul! Att vara funktionär är dock inte bara att ge, man får otroligt mycket tillbaka också. Förutom den positiva gemenskapen och ett varmt gensvar från alla motionärer, får man som funktionär vissa förmåner t.ex. nödvändig utbildning och kläder och inbjudan till många trevliga fester.

Alla som deltar i vår verksamhet är medlemmar och har därmed lika mycket att säga till om, från verksamhetsledare och ordförande till värdar, ledare och inte minst motionärer på passen. Har du en idé, en fråga eller något fiffigt konstruktivt tips, prata med någon av våra funktionärer, lägg en lapp i förslagslådan eller kontakta personalen på dagtid- Vi vill gärna höra alla era åsikter, tips och idéer! Det är ju vår förening och tillsammans hjälps vi åt att göra den ännu bättre.